úvod | přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání | Zapnout stylyStátní úředník

motiv státní úředník

ÚVOD

V souvislosti s plánovanými změnami v sociálním systému vypracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) tzv. SOCIÁLNÍ REFORMU, která nabývá účinnosti v letech 2012 a 2013. Cílem sociální reformy je vytvořit efektivní systém správy veřejných prostředků určených pro sociální oblast a pomoc v samotném procesu administrace a vyplácení dávek. Nedochází ke snížení celkového objemu vyplácených prostředků na úkor příjemců dávek sociální ochrany, ale úspory bude dosaženo zjednodušením systému, jeho zlevněním a celkovým zefektivněním.

Změny se týkají těchto oblastí:

 1. systému administrace a distribuce dávek sociální ochrany
 2. oblasti péče o zdravotně postižené osoby
 3. oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi
 4. oblasti zaměstnanosti a zvýšení kontrolní činnosti při výkonu nelegální práce

Pro lepší komunikaci a orientaci v navrhovaných změnách spustilo MPSV nový web, který informuje o plánovaných změnách v sociální oblasti od 1. ledna 2012.

CÍLE SOCIÁLNÍ REFORMY

 • Zjednodušení systému sociální ochrany
 • Zefektivnění práce orgánů státní správy
 • Dosažením maximální možné účelnosti dávek
 • Snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb
 • Efektivní zacílení a zajištění adresnosti sociálních dávek

ZÁKONY KE STAŽENÍ

Novely zákonů v sociální oblasti

 • Zákon č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 388, o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • Vyhláška č. 389, o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Vyhláška č. 390, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 391, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 392, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 424, o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

Ostatní důležité zákony

TISKOVINY

Letáky

Plakáty

Manuály

Prezentace z kulatých stolů k sociální reformě

DŮLEŽITÉ ODKAZY