úvod | přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání | Zapnout stylyOtázky a odpovědi k sKartě

Jak budu s sKartou nakupovat?

sKartou zaplatíte ve všech obchodech, které přijímají platební karty přes tzv. POS terminály. V České republice v současnosti funguje cca 65 000 takových POS terminálů. sKarta je standardní platební kartou se všemi jejími funkcemi, lze s ní zaplatit u všech obchodníků. Počet obchodníků, kteří přijímají karty se každoročně zvyšuje.

sKartou je možné vybírat hotovost z více než 4200 bankomatů v ČR. Další možností, jak vybrat hotovost sKartou nabízí služba tzv. Cash Back – tj. možnost výběru hotovosti v obchodě při platbě kartou, kterou je možné využít na více než 6500 místech po celé České republice. Výhodou služby Cash Back je, že držitel může při placení nákupu kartou alespoň za 300 Kč požádat pokladní o hotovost v jakékoliv hodnotě až do výše 1 500 Kč, např. 350 Kč. Stejně jako v případě růstu počtu obchodníků přijímajících karty se každoročně zvyšuje i počet míst, kde lze získat hotovost.

Pokud budete svou kartu používat správně, nic vás to nebude stát. Zdarma jsou:

 • provedení jednoho bezhotovostního převodu ke každé dávce,
 • všechny platby sKartou v obchodech,
 • všechny výběry hotovosti z bankomatů České spořitelny,
 • výběr hotovosti při platbě sKartou v obchodech tzv. Cash Back,
 • změna PIN v bankomatu České spořitelny,
 • dotaz na zůstatek v bankomatu České spořitelny, prostřednictvím kontaktního centra pro sKartu nebo www.skontakt.cz.

Kolik bude stát výběr z bankomatu?

Všechny výběry hotovosti z bankomatu České spořitelny jsou zcela zdarma.

Nevidomé osoby a vozíčkáři mohou od 10. prosince 2012 zdarma vybírat hotovost z účtu k sKartě na přepážkách České spořitelny, a to po předložení občanského průkazu a speciální sKarty.

Výběr z bankomatu jiné banky je zpoplatněn 40 Kč.

Kolik bude sKarta stát?

Vydání sKarty jedenkrát za její čtyřletou platnost je pro držitele zdarma.

Co mám dělat, když kartu ztratím? Dá se zablokovat? Kde dostanu novou kartu?

Veškeré požadavky vyřizují kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, kde můžete požádat o vydání náhradní karty. V prvním kroku sKartu zablokujete na bezplatném kontaktním centru pro sKartu 800 752 782.

Budu muset mít sKartu i v případě, kdy si chci nechat dávky posílat na svůj účet?

Ano, kartu postupně obdrží všichni příjemci dávek. V případě, že si příjemce dávek bude přát zasílat celou dávku (případně dávky), ze svého účtu vedeného k sKartě na jiný účet vedený v kterékoliv bance ČR, může si zadat platební příkaz na Kontaktním pracovišti ÚP ČR. Převod je zdarma ke každé dávce připsané na účet klienta.

Jaké jsou vůbec výhody sKarty pro její uživatele?

 • Dostupnost a pohodlí – klienti nemusejí pro dávky na poštu nebo na úřad. Mohou je využít prostřednictvím karty v kterémkoli bankomatu nebo platebním terminálu v obchodech.
 • Bezpečí - klienti nemusejí mít obavu o ztrátu hotovosti. Pokud ztratí kartu, stačí, když ji zablokují. Prostředky na účtu jim zůstanou.
 • Kontrola – pomáhá plánovat výdaje, klient si může kdykoli zjistit, kolik na kartě zbývá
 • Ochrana před exekucí – prostředky na účtu k sKartě jsou zákonem chráněny proti exekucím
 • Všechny výběry z bankomatu České spořitelny zdarma
 • Možnost kdykoliv změnit PIN v bankomatech České spořitelny zdarma
 • Nevidomí a vozíčkáři mohou vybírat hotovost z účtu k sKartě na přepážkách všech poboček České spořitelny zdarma

Kolik MPSV spořitelně za vydávání a provozování sociální karty zaplatí?

MPSV spořitelně nic platit nebude. Veškeré náklady jdou za Českou spořitelnou.

Nedojde k pozdějšímu zpoplatnění služeb, které jsou nyní při zavádění karty zdarma?

Česká spořitelna se zavázala zabezpečit standardní služby, které jsou poskytovány zdarma pro držitele sKaret bezplatně v souladu s podmínkami smlouvy po dobu jejího trvání, tzn. na 12 let.

Můžete, prosím, vysvětlit, jak přesně bude sKarta ve vztahu k exekucím fungovat?

Sociální dávky, které vyplácí Úřad práce ČR, a ze kterých lze provádět exekuce, jsou dávky státní sociální podpory, které jsou vypláceny opakovaně, tj., rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, odměna pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením, včetně příspěvku na péči, jsou výkonem rozhodnutí nepostižitelné. Výplata těchto dávek prostřednictvím sKarty bude zajištěna v souladu s uvedeným. Účet, ke kterému je vázána sKarta, je účtem technickým. Při exekuci z výše uvedených sociálních dávek se postupuje podle občanského soudního řádu výlučně formou srážek ze mzdy a jiných příjmů. Povinnému se z dávky sráží určitá stanovená částka, kterou plátce jiného příjmu (v těchto případech ÚP ČR) poukazuje místo příjemci dávky oprávněnému (tj. věřiteli) na základě exekučního příkazu. Stanovení výše srážek je upraveno jednak OSŘ, jednak nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Konstrukce výpočtu tzv. „nezabavitelné částky“, která nesmí být povinné osobě při výkonu rozhodnutí sražena vychází ze dvou parametrů - částky životního minima a z normativních nákladů na bydlení. sKarta je platební kanál, který je implementován do všech potřebných systémů, které jsou v rámci ÚP provozovány.

V případě exekucí se v podstatě nadále nic nemění. Mohou se exekuovat pouze dávky u zdroje tj. Úřadu práce, u kterých to dovolují platné právní předpisy (dávky státní sociální podpory, které jsou vypláceny opakovaně), jiné dávky nikoli. V případě jejich exekuce musí příjemci dávek zůstat nezabavitelná částka.

Můžete, prosím, upřesnit, jak to tedy skutečně s exekucí sKartových účtů bude? Bude probíhat přímo na sKartovém účtu a jak? Bude exekutor respektovat nezabavitelné (měsíční) minimum, jak to zajistíte?

Úřad práce ČR musí dle zákona spolupracovat s exekutorskými úřady a také tak činí. V případě, že je na ÚP doručen exekutorský výměr k výkonu rozhodnutí, je vykonán. Sráženy jsou pouze ty dávky, které mohou být exekuovány ze zákona. Klientovi, který je exekucí postižen pak vyplácíme již exekuované dávky. Exekutor svůj nárok na část dávek uspokojí tím, že postižitelnou část peněz mu poukáže Úřad práce ČR.

Novela občanského soudního řádu, stanovuje, že účet k sKartě nebude možno exekuovat. Tato novela platí od 1. 1. 2013.

Jak ošetříte to, že karty duševně postižených lidí nikdo nezneužije?

Pokud je někdo duševně nemocný a to takovým způsobem, že není způsobilý k právním úkonům, pak na takový případ pamatuje česká legislativa, tzn. lidé s ZTP průkazy budou tyto dostávat kartu bez platební funkce a peníze půjdou opatrovníkovi na jeho sKartu. Těch kombinací je mnoho, ale tam kde je opatrovník či zákonný zástupce jsou peníze směřovány jim.

Bude se skutečně zpětně vyhodnocovat, co za prostředky na sKartě lidé nakupují? Počítá se i s nějakými případnými sankcemi? Pokud ano, s jakými?

Ano, tuto funkcionalitu k sKartě plánujeme zprovoznit. Nutno však podotknou, že se bude týkat jen klientů v hmotné nouzi, kteří již dnes pobírají své dávky pomocí poukázek na nákup zboží. (tzv. vázané dávky), kde je možnost kontroly zakotvena v platné legislativě. V již spuštěném provozu jsme u dávek hmotné nouze zakázali platbu v hernách, kasinech atd. a ověřili jsme tak, že „technologický“ zákaz skutečně funguje.

Kolik projekt zavedení sKaret stál?

Daňové poplatníky zavedení karet nestálo nic, nehradili jsme dodavateli České spořitelně ani korunu. Zavedením sKaret naopak ušetříme více než 200 mil Kč, což jsou dnes roční náklady za transfer financí k příjemcům dávek.