úvod | přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání | Zapnout stylyJednotné výplatní místo

motiv výplatního místa

Od 1. ledna 2012 se sjednocuje proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Rozhodování a administrace těchto dávek je od tohoto data prováděno jediným orgánem, kterým je Úřad práce ČR. Sjednocením dávkových agend v rámci Sociální reformy I. dochází ke zvýšení komfortu klientů z hlediska územní dostupnosti.

Tento krok přináší možnost efektivnějšího řízení a administrace dávek i lepší kontrolovatelnost využití prostředků státu. Analytický materiál Agendy a územní působnost Úřadu práce ČR mj. konstatoval, že „sjednocení výplaty dávek přináší pozitivní změny jak pro klienty tak i správce systému.“

Dostupnost služeb státu administrovaných MPSV se sjednocením výplaty dávek zvyšuje. Od 1. 1. 2012 lze vyřídit veškeré služby – jak v oblasti zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi i dávek pro osoby se zdravotním postižením na 423 kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a 26 detašovaných, resp. výjezdních pracovištích Úřadu práce ČR.

Úřad práce ČR do 31. 12. 2011 působil ve 423 pracovištích, ale 94 z nich zajišťovalo pouze agendu zaměstnanosti, 147 pouze agendu státní sociální podpory a 148 obě agendy. Nepojistné sociální dávky (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči) byly dříve vypláceny ve 415 sídlech obecních úřadů.

Seznam kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR najdete zde.